Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για καλλιτεχνική διαμονή στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο

by admin
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για καλλιτεχνική διαμονή στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο - Theater Project 365

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο – καλλιτεχνική διαμονή έρευνας πάνω στη σύγχρονη κεραμική

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18 Ιουνίου 2023

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνει πρόσκληση συμμετοχής για το ερευνητικό του πρόγραμμα πάνω στη σύγχρονη κεραμική στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο.

Το Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο βρίσκεται στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης. Ανεγέρθηκε  το 1492 και ήταν η έδρα του Μεγάλου Πριόρη του Τάγματος. Το 1912 το Κατάλυμα αγοράστηκε από τον Πρέσβη της Γαλλίας στην Τουρκία Maurice Bompard, ο οποίος το προσέφερε στο γαλλικό κράτος. Σήμερα, λειτουργεί ως πολιτιστικό κέντρο και  στεγάζει το γαλλικό προξενείο. 

Η κεραμική στη Ρόδο

Η κεραμική είναι παρούσα στη Ρόδο από την Αρχαιότητα. Ωστόσο από το 1929 και έπειτα, η δραστηριότητα άνθισε με τις παραγωγές του I.C.A.R.O (Industrie Ceramiche Artistiche Rodio – Orientali) η οποία αναβιώνει τη βιομηχανία με λεπτά και ποιοτικά κεραμικά είδη. Αυτό το μοντέλο προέρχεται από μια παράδοση της Faïenza και διαδίδεται στο νησί ενώ είναι υπό ιταλική κατοχή. Η κεραμική αυτή δραστηριότητα συνεχίστηκε και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σχημάτισε στο νησί μια κοινότητα κεραμοποιών, εργατών, εμπειρογνωμόνων και συλλεκτών. 

Σήμερα η τοπική παραγωγή εξαφανίζεται προς όφελος των αντιγράφων κεραμικών από τα  Ιζνίκ ή τον I.C.A.R.O. Η παράδοση παραμένει, ωστόσο η ανανέωση των γενεών και η μετάδοση της τεχνογνωσίας απειλούνται. Οι τοπικές αρχές συμμετέχουν στη διατήρηση και την ενίσχυση της άυλης τέχνης, με την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας.


Πρόγραμμα διαμονής 2023

Το πρόγραμμα διαμονής ενθαρρύνει τη διασταύρωση της υπάρχουσας πολιτιστικής κληρονομιάς και των σύγχρονων προκλήσεων της κεραμικής τέχνης.  Το κατάλυμα επιθυμεί να προσφέρει στους καλλιτέχνες ένα πεδίο δημιουργίας και πειραματισμού σε σχέση με το ιστορικό περιβάλλον και την ανακάλυψη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας. 

Η καλλιτεχνική διαμονή του 2023 θα φιλοξενήσει δύο επιλεγμένους καλλιτέχνες στη Ρόδο  για  δύο μήνες: οι καλλιτέχνες καλούνται να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με τους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς κύκλους του νησιού καθώς και με τους ντόπιους τεχνίτες. 

Η επεξεργασία κεραμικών έργων των επιλεγμένων καλλιτεχνών θα συμπληρωθεί με την εκμάθηση παραδοσιακών τεχνικών από δασκάλους και καλλιτέχνες και μέσω συναντήσεων με ντόπιους τεχνίτες.

Στο τέλος της διαμονής  τα έργα των καλλιτεχνών θα εκτεθούν στο κοινό. 

Το πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής συνδιοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την υποστήριξη του Υπουργείου πολιτισμού και άθλησης  και της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας για την υποδοχή των καλλιτεχνών στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Γαλλικού Προξενείου της Ρόδου.

Το πρόγραμμα διαμονής του 2023 απευθύνεται σε, γυναίκες και άντρες καλλιτέχνες, Έλληνες και Γάλλους, που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα καλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα πάνω στη σύγχρονη κεραμική. Ένας καλλιτεχνικός συντονιστής θα συνοδεύει τους νικητές κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής διαμονής.

Κριτήρια Επιλογής 

Εκτός από την αξιολόγηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του υποψηφίου, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής: 

  • Ποιότητα και προοπτικές του έργου
  • Προτεινόμενο πρωτόκολλο εργασίας
  • Ικανότητα συνεργασίας σε μια ομάδα  

Διαδικασία και ημερολόγιο επιλογής 

Η επιτροπή επιλογής επιλέγει τους καλλιτέχνες.Οι αποφάσεις της είναι τελικές

Όροι επιλεξιμότητας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

– να έχουν ήδη εργαστεί με κεραμικά μέσα

– να δεσμευτούν σε μια επαγγελματική προσέγγιση·

– να μιλούν αγγλικά·

– να δικαιολογούν προηγούμενη εργασία·

– να είναι αυτόνομοι στη διαχείριση της διαμονής τους·

– να ελευθερωθούν από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαμονής τους·

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.  

Κοινοί Χώροι

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει στους καλλιτέχνες έναν χώρο εργασίας και μελέτης στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο με τον ακόλουθο εξοπλισμό: ένας φούρνος (35x35x35 – 1300˚ C), ένας σταθερός τροχός για τον πηλό και τέσσερις χειροκίνητοι πιο μικροί, ένα άλλο επιτοίχιο που κόβει σε ροδέλες τον πηλό, 4 πάγκοι εργασίες

Όροι διαμονής 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει στους καλλιτέχνες δωμάτια κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών στη Ρόδο. Όποιος δε συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί. Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες που επιθυμούν να υποδεχτούν τους οικείους τους πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαμονή τους εκτός του παραρτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών. 

Οικονομική κατάσταση 

Μηνιαία έξοδα διαβίωσης καλύπτονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Συνθήκες μεταφοράς 

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος καλύπτει ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ ‘επιστροφής 

Καλύπτονται οι μεταφορές για συναντήσεις με τους ντόπιους τεχνίτες και συνεργάτες.

Διάρκεια διαμονής

2 μήνες, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 12 Νοεμβρίου 2023

Υποβολή πρότασης

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν, στα γαλλικά ή στα αγγλικά, στην Υπηρεσία Πολιτιστικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση culturel@ifg.gr, υπόψη της Μορφωτικής Ακολούθου.

Σύνταξη του φακέλου αίτησης

– Λεπτομερής περιγραφή του καλλιτεχνικού έργου (3 σελίδες κατ ‘ανώτατο όριο) στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους υποβλήθηκε το αίτημα, η φύση του ερευνητικού έργου,  η συσχέτιση με τον τόπο και τη διάρκεια της παραμονής και οι προοπτικές.

– Ένα βιογραφικό σημείωμα με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του καλλιτέχνη (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο)

– Δύο συστατικές επιστολές από άτομα με καλή γνώση του έργου του καλλιτέχνη

– Ένας καλλιτεχνικός φάκελος που ενδεχομένως περιλαμβάνει συνδέσμους βίντεο

– Μία βεβαίωση, με ημερομηνία, υπογεγραμμένη και με την αναφορά «αναγνώστηκε και εγκρίθηκε»  που πιστοποιεί πως ο/η καλλιτέχνης/ιδα

  • Έχει διαβάσει τους γενικούς όρους 
  • Είναι  ο/η μοναδικός/ή συγγραφέας των έργων που αναφέρονται στην αίτηση σας
  • Θα απαλλαγεί από άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διαμονής

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι πλήρεις φάκελοι που τηρούν τους απαιτούμενους όρους και την προθεσμία. 

Αποτελέσματα

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων – 18 Ιουνίου 2023

Περίοδος επιλογής και ακρόασης – 19 – 23 Ιουνίου 2023

Τελική επιλογή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων – 3 Ιουλίου 2023

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν, μετά το πέρας επιλογής από την επιτροπή, για μια ατομική συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψη. Η ανακοίνωση των επιλεγέντων υποψηφίων θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: www.ifg.gr.

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ

Άφησε ένα σχόλιο